Zorgverlof

8 vragen over zorgverlof Voor wie kun je zorgverlof opnemen? Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om: kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten); anderen die deel uitmaken van je huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante); bekenden (iemand met wie…

Lees meer

Nuluren- of oproepcontract

8 vragen over het nuluren- of oproepcontract Wat is een nuluren contract? Een nuluren overeenkomst, ook wel oproep-overeenkomst genoemd, is een overeenkomst waarin je afspreekt dat de medewerker alleen werkt als hij of zij wordt opgeroepen of ingeroosterd is. De werknemer heeft dus geen gegarandeerd loon, er is echter wel een verplichting voor de werknemer…

Lees meer

Ouderschapsverlof

8 vragen over ouderschapsverlof Wat is ouderschapsverlof? Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. De regeling wijzigt enigszins na augustus 2022. Hoe ziet de regeling er na augustus…

Lees meer

Transitievergoeding

8 vragen over transitievergoeding Wat is de transitievergoeding? Een  transitievergoeding  is  een  vergoeding  die  de  werkgever  aan  de  werknemer  moet  betalen  bij  ontslag  van  een  werknemer.  Het is  enerzijds  bedoeld  als  compensatie  voor  ontslag,  anderzijds  is  de  vergoeding  bedoeld  om  de  transitie  van  werknemers  naar  een  andere  baan  te  vergemakkelijken.  Wie komen er in aanmerking…

Lees meer

Geboorte / partner verlof

8 vragen over geboorte / partner verlof Wat is geboorte- of partnerverlof? Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers als hun partner bevalt maximaal vijf werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen, naast de vijf dagen geboorteverlof die op 1 januari 2019 zijn ingevoerd. Je kunt geboorteverlof (ook wel partnerverlof genoemd) opnemen als je vrouw of partner is bevallen.…

Lees meer