Zorgverlof

8 vragen over zorgverlof

Voor wie kun je zorgverlof opnemen?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
  • anderen die deel uitmaken van je huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante);
  • bekenden (iemand met wie je een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend. De relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is dat je de zorg moet verlenen). Voorwaarde is wel dat je de enige bent die de zieke zorg kan geven.

 

Hoe zit het met zorgverlof voor een ziek kind?

Als je kind ziek is geworden, heb je recht op kortdurend zorgverlof. Het kan gaan om:

  • je eigen kind of kind van echtgenoot/geregistreerde partner, je adoptiekind.
  • Ook een kind van de partner met wie je samenwoont of je pleegkind (als dit kind volgens de basisregistratie personen bij de gemeente op hetzelfde adres woont).
Wanneer heb je recht op kortdurend zorgverlof?

Als je een zieke in je naaste omgeving wilt verzorgen, heb je recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. En je bent gezien de concrete omstandigheden van het geval, de enige die de zieke zorg kan geven. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kun je meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de zieke krijgt al verzorging.

 

Op de eerste ziektedag kun je voor deze naaste uit uw omgeving calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opnemen. Bijvoorbeeld voor een kind dat plotseling ziek is geworden op school en dat u moet ophalen. Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof is onder andere voor plotselinge situaties die u meteen moet oplossen.

Wanneer is langdurend zorgverlof van toepassing?

Als je iemand uit je omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heb je recht op langdurend zorgverlof. Je kunt ook langdurend zorgverlof aanvragen als iemand uit je omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat je de enige bent die deze zorg kan geven.

Hoe lang kan ik kort zorgverlof opnemen?

Je recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Het gaat om de werkuren die in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken.

Hoe lang kan ik lang zorgverlof opnemen?

Aan langdurend zorgverlof kunt in 12 maanden 6 keer je werkuren per week opnemen. In een cao kunnen afwijkende regels over zorgverlof staan.

 

Welk salaris ontvang ik gedurende het zorgverlof?

Tijdens het verlof betaalt je werkgever ten minste 70% van je salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, ontvangt je het minimumloon. Je werkgever hoeft je salaris niet door te betalen over de uren dat je langdurig zorgverlof opneemt.

Daling van je inkomen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw pensioen. Mogelijk komt je in aanmerking voor (hogere) inkomensafhankelijke bijdragen of toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag.

 

Wanneer en waar meld ik het?

Kortdurend verlof gaat in op het tijdstip waarop je het opnemen ervan meldt aan je werkgever. Ben je door de omstandigheden niet in de gelegenheid om het verlof vooraf te melden? Dan moet je dit zo snel  mogelijk alsnog doen.

Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij je werkgever. Dat doe je minstens 2 weken voordat je het verlof wilt opnemen. Je werkgever mag je om informatie vragen om te beoordelen of je recht heeft op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn.

hands-1885310_1920

Ongewoon zorgeloos werkgeverschap betekent dat wij je uiteraard op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom werk en wetgeving. moof.hrm is daarbij ons platform. Alles wat je wilt (en moet) weten over werk in onze serie Kenniskaarten: ieder onderwerp helder toegelicht in 8 simpele vragen die iedereen eigenlijk over het betreffende onderwerp heeft.