Geboorte / partner verlof

8 vragen over geboorte / partner verlof

Wat is geboorte- of partnerverlof?

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers als hun partner bevalt maximaal vijf werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen, naast de vijf dagen geboorteverlof die op 1 januari 2019 zijn ingevoerd. Je kunt geboorteverlof (ook wel partnerverlof genoemd) opnemen als je vrouw of partner is bevallen. De standaard week geboorteverlof kun je opnemen in een periode van vier weken. Daarnaast is er sinds 1 juli 2020 dus nog de mogelijkheid voor aanvullend geboorte verlof. Tenslotte is er ook nog ouderschapsverlof, hetgeen niet direct met de bevalling verband houdt. Dit kan tot de leeftijd van 8 jaar van het kind opgenomen worden. Zie hiervoor onze kenniskaart “ouderschapsverlof”.

Wanneer heb je recht op partnerverlof bij geboorte?

Geboorteverlof is voor de partner van de moeder. Meestal is dit de vader van het pasgeboren kind. Je bent de partner van de moeder als je met haar getrouwd bent, haar geregistreerde partner bent, ongehuwd met haar samenwoont of als je haar kind erkent.

Hoe lang is het geboorteverlof?

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind. Dit geldt ook als het kind eerst nog een tijdje in het ziekenhuis moet verblijven. De periode van 4 weken verschuift daardoor niet.

Hoe lang is het aanvullend geboorteverlof?

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV (dit kan ook via de werkgever verrekend worden). Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Hoe hoog is de uitkering van het aanvullend geboorteverlof?

Werkgevers moeten voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximum dagloon). Werkgevers dienen minimaal 70% van het loon door te betalen gedurende het aanvullend geboorteverlof.

Wanneer neem ik aanvullend geboorteverlof op?

Je kan het aanvullend geboorteverlof pas opnemen nadat je de ene week regulier geboorteverlof hebt opgenomen. Je moet het aanvullende geboorteverlof dan opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Je kunt alleen aanvullend geboorteverlof krijgen als je kind op of na 1 juli 2020 geboren is. Je werkgever kan het verlof tot 2 weken van tevoren nog veranderen. Maar alleen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Hij kan bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen. Dat mag alleen in overleg met de werknemer.

Wanneer vraag ik aanvullend geboorteverlof aan?

Minimaal 4 weken voor je het aanvullende geboorteverlof wilt laten ingaan, moet je dat melden aan je werkgever. Dat doe je met een brief of e-mail.  Kun je het aanvullende geboorteverlof niet op tijd aanvragen, bijvoorbeeld omdat je kind te vroeg geboren wordt? Meld het aanvullende verlof dan zo snel mogelijk bij je werkgever.

Hoe vraag ik aanvullend geboorteverlof aan?

In de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof zet je:

  • Wanneer je verlof wilt opnemen. Je kunt dit laten afhangen van de datum van de bevalling van je partner, het bevallingsverlof van je partner of van je geboorteverlof van 1 week.
  • Hoeveel hele weken je verlof wilt aanvragen: 1, 2, 3, 4 of 5 weken.
  • Over hoeveel weken je dit verlof wilt uitspreiden. Je kunt bijvoorbeeld 1 week (5 werkdagen) verlof opnemen, maar deze 5 werkdagen ook over 5 weken uitspreiden.
newborn-baby-1245793_1920

Ongewoon zorgeloos werkgeverschap betekent dat wij je uiteraard op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom werk en wetgeving. moof.hrm is daarbij ons platform. Alles wat je wilt (en moet) weten over werk in onze serie Kenniskaarten: ieder onderwerp helder toegelicht in 8 simpele vragen die iedereen eigenlijk over het betreffende onderwerp heeft.